Weekly Instagrammer

Den här veckan har jag fått äran att vara Weekly Instagrammer på OKQ8. Jag kommer att dela med mig av hur en vanlig arbetsvecka ser ut och vad jag gör när jag inte är på jobbet. Mycket nöje!