Tidningsartikel 70

I slutet av mars 2023 öppnade de öppna förskolorna i Åkers styckebruk och Mariefred åter upp igen efter flera månaders uppehåll. Jennifer var på plats i Åker och skrev en artikel om detta till tidningen Måsen.

Date

31 mars, 2023

Category

Text

Tags

Artikel, Text