Tidningsartikel 224

Jennifer skrev ett porträtt av Elsa som varit ideellt verksam inom Kvinnojouren och Trygg ungdomsjour men som numera är anställd. Artikeln publicerades digitalt i tidningen Måsen i januari 2024.

Date

30 januari, 2024

Category

Text

Tags

Artikel, Text